Het regelen van de uitvaart

Tijdens ons eerste telefonische contact ontvangt u nuttige tips en adviezen over zaken waar u op voorhand rekening mee kunt houden en maken wij een afspraak wanneer wij bij u zullen komen voor het regelen van de uitvaart. Tijdens het regelen van de uitvaart komen de andere onderwerpen die van belang zijn ter sprake. In de dagen die hier op volgen maken wij samen met u een draaiboek waarin de complete uitvaart beschreven staat. Alles gaat stap voor stap. Het regelen van de uitvaart moet zorgvuldig gebeuren. De uitvaart moet goed geregeld zijn, je kunt het immers niet over doen.

Uiteraard gebeurt alles naar uw wens c.q. de wensen van de overledene en wordt er samen vorm aan het afscheid gegeven.

U kunt ter voorbereiding op het regelen van de uitvaart de volgende documenten en zaken klaar leggen (indien van toepassing):

 •  legitimatiebewijs overledene
 •  legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
 •  trouwboekje of partnerregistratie
 •  adressenlijst
 •  gewenste kleding voor de overledene
 •  wilsverklaring
 •  testament
 •  uitvaartpolissen en bankrekeningnummer van de overledene

Stappenplan

Wat wordt er zoal besproken tijdens het regelen van de uitvaart?

 •  Waar zal de overledene worden opgebaard?
 •  Wordt de overledene begraven of gecremeerd?
 •  Wanneer zal het afscheid plaats vinden?
 •  Waar zal het afscheid plaats vinden?
 •  Een rouwkaart zal samen worden opgesteld
 •  Moet er een advertentie worden geplaatst?
 •  Welke uitvaartkist wordt er gekozen?
 •  Moeten er dragers komen of wil de familie zelf dragen?
 •  Bloemen?
 •  Worden en consumpties aangeboden na de uitvaart en zo ja, welke?

Uitvaartverzorging Schmitz is niet gebonden aan begraafplaatsen, crematoria en uitvaartcentra. Iedere locatie is bespreekbaar. Dus als u een goed alternatief zoekt voor het afscheid of een samenzijn, wij denken graag met u mee…

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier!
Uitvaartverzorging Schmitz

Een overlijden melden? Wij zijn dag- en nacht bereikbaar.
Bel 0521- 85 18 79 of 06-51603386

Ongeacht of- en waar u verzekerd bent.

Checklist